Vem var Ivar Kreuger, läs mer >>

Därför Mördades Ivar Kreuger

Ett stycke svensk finanshistoria författad av L-J Ångström efter forskning i Riksarkivets hemligstämplade handlingar.

- Inbunden.

- 180.- 

Kreuger - Mordet

Uppföljaren till "Därför Mördades Ivar Kreuger", baserad på nya rön.

- Häftad

- 85.-

 

 

 

Kommer inom kort på CD med en mängd nya uppgifter. Över 4000 handlingar har fotograferats i Riksarkivet, Polisarkivet, Telearkivet och Torsten Kreugers privata arkiv och finns nu bevarade hos Decagon Research.

Ur innehållet:
Vittnesmål från läkarens besiktning. Ifrågavarande rättsläkares funderingar kring obduktionsförbudet. Intervju med dagens rättsläkare. Vem köpte pistolen (mordvapnet?). Vilket samband fanns mellan denna person och Kreugerkoncernen? Dechiffrerade telegram (visar bl a vilka som köpte/sålde debentures under den kritiska perioden). Den italienska aktierna. Bankdirektör Lauritzens (förstörda?) anteckningar (återfunna). Ur Bankdirektör Browaldhs anteckningar och ur förvaltarnas rapporter. Intressanta värderingar av koncernens beståndsdelar. Vart tor Deutsche Bank och Place Vendome vägen? Morgan-bankernas lån till Italien. Några av dem som förekom på Morgans selected list. Vilken revisionsfirma anlitade Morgan?

Analysarbetet har fortsatt efter det att Därför mördades Ivar Kreuger gavs ut och det fortsätter alltjämt.

Kreuger-Mordet kommer inom kort på CD, men kan redan nu förbeställas.

Pris: 250.-


Recensioner Därför Mördades Ivar Kreuger

"Var århundrates självmord i själva verket ett mord? Ja, det påstår Lars-Jonas Ångström efter att ha läst igenom riksarkivets 75 hyllmeter av tidigare hemligstämplat Kreuger-material. Denna bok kastar nytt och sensationellt ljus över de mest spännande och dynamiska avsnitten i detta sekels historia. Det fanns starka och mäktiga intressen både i Sverige och i andra länder som hade allt att vinna på att oskadliggöra Kreuger och hans imperium. Därför mördades Ivar Kreuger är en faktadokumentär, spännande som en thriller".

"Lars-Jonas Ångström är värd en hel rosenträdgård för sina försök att belysa Kreuger-affären. Hans framställning är uppenbarligen byggd på mycket ambitiös research (i diverse bilagor finns viktigare dokument återgivna för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning) och han har lyckats med konststycket att inte drunkna i det ofantliga materialet utan driva sina teser med fövånande klarhet och styrka".

"Ångströms framställning har rimligen dubbelt så mycket trovärdighet som varje konkurrerande teori".

"Om det är något som Ångström på ett övertygande sätt gör sannolikt, så är det att Kreuger mördades".

"... I deras efterföljd har nu Lars-Jonas Ångström publicerat en bok, Därför mördades Ivar Kreuger. Ångström själv verksam inom affärsvärlden och tillik av samtidens mest betydande tekniska aktieanalytiker, är väl skickad att skriva en sådan här bok och det skall redan här säga att resultatet imponerar".

"Lars-Jonas Ångström bevisar visserligen inte att det var mord och ännu mindre vem som var mördaren. Men - så min själ - han bevisar att det inte var självmord. Och vad säger då allas vår inneboende Sherlock Holmes att det måste vara?"

"Därför mördades Ivar Kreuger är en välskriven och initierad beskrivning av avancerad ekonomisk brottslighet och en korrigering av tidigare medvetna historieförfalskningar, en korrigering som är av oerhört stort värde för att vi skall kunna lära oss någonting av historien".

 

Denna sida är producerad av Karin Ålund 2004